محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

هشدار دبیر کل سازمان ملل متحد نسبت به وخامت شرایط بشردوستانه در نوار غزه

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
هشدار دبیر کل سازمان ملل متحد نسبت به وخامت شرایط بشردوستانه در نوار غزه