خبر فوری
euronews_icons_loading
ناآرامی و تظاهرات در روز عید قربان در کشمیر

تظاهرکنندگان ضد هندی با در دست داشتن پرچمهای پاکستان در روز عید قربان با نیروهای امنیتی کشمیر درگیر شدند.

کشمیر واقع در شمال غربی هند منطقه ای مسلمان نشین است. هند پاکستان را متهم می کند که شورشیان این منطقه را مسلح می کند. پاکستان این اتهام را نمی پذیرد.

مطالب بیشتر از بدون شرح