محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

اسطوره های فضا؛ شصتمین سالگرد پرتاب اسپوتنیک، نخستین ماهواره به فضا

euronews_icons_loading
اسطوره های فضا؛ شصتمین سالگرد پرتاب اسپوتنیک، نخستین ماهواره به فضا
نگارش از Euronews