محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

یونکر طرح بلندپروازانه ماکرون برای اروپا را ستود

Access to the comments نظرها
نگارش از Soroush Alavi
یونکر طرح بلندپروازانه ماکرون برای اروپا را ستود