euronews_icons_loading
پناهجویان روهینگیا در میانه سوگ و تکاپو برای زنده ماندن

پس از واژگون شدن قایق حامل پناهجویان روهینگیایی در بندر بنگال و شناساسی ۱۸ جسد از سوی خانواده‌هاشان، اجساد این افراد روز جمعه به خاک سپرده شد. در هنگام وقوع این سانحه، پنجاه پناهجو سوار قایق بودند.

در آن سوی مرزهای میانمار، گروه‌های کمک‌رسان در بنگلادش هر روزه مسئولیت غذارسانی به بیست هزار پناهجو را بر عهده دارند. این شمار از پناهجویان در چندین کمپ جا داده شده اند.

مطالب بیشتر از بدون شرح