محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

«بابابزرگ نژادپرست»: عنوانی که ایمنم در آهنگش به ترامپ نسبت داد

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
«بابابزرگ نژادپرست»: عنوانی که ایمنم در آهنگش به ترامپ نسبت داد