محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

انفجار اتوبوس حامل نیروهای پلیس در شهر مرسین ترکیه

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
انفجار اتوبوس حامل نیروهای پلیس در شهر مرسین ترکیه