محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

کشف غارهای عظیم در کره ماه؛ سکونت‌گاه‌هایی طبیعی برای بشر؟

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
کشف غارهای عظیم در کره ماه؛ سکونت‌گاه‌هایی طبیعی برای بشر؟

اگر در فکر ساختن یک خانه ویلایی مجلل برای به تحقق نشاندن آرزوی دیرینه سکونت روی کره ماه هستید اشتباه می کنید. پناهگاههای طبیعی این کره به شما امکان سکونت بی‌دردسر را می دهند.

این پناهگاهها بنوعی غارهایی هستند که روی کره خاکی ما هم اولین سکونتگاه نوع بشر بوده است. دانشمندان آمریکایی دانشگاه پردو با بیان این مطلب می گویند تحقیقات برای زیستن روی کره ماه از سال ۱۹۶۹ پس از اولین سفرفضایی به کره ماه آغاز شده است. از همان زمان دانشمندان نشانه هایی از این غارها بدست آورده اند و حالا پس از نزدیک به ۵ دهه بعد با اطمینان خبر از وجود چنین غارهایی می دهند.

تحقیقات دانشمندان دانشگاه پرودو با مشاهده ویدئوهایی از ناسا چنین نتیجه شگرفی را رقم زده است. پهنای برخی از این غارها به کیلومترها می رسد و امکان سکونت به هزاران نفر را خواهد داد. این در حالی است که پهنای تونلهای طبیعی و غارها روی زمین از چند ده متر تجاوز نمی کند.

خبر دیگری که این دانشمندان می دهند این است که ساختار این غارها کاملا ایمن است و در طول زمان فروکش نمی کند و خراب نخواهد شد. به گفته دانشمندان دانشگاه پردو این غارها می تواند به بزرگی جمعیت شهرهای متوسط در آمریکا را درون خود سکنی دهند. غارهایی که به پناهگاه امن نوع بشر مشهور شده اند.