محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

انتخابات پارلمانی جمهوری چک؛ «ترامپ چک» پیشتاز است

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
انتخابات پارلمانی جمهوری چک؛ «ترامپ چک» پیشتاز است

جنبش پوپولیست موسوم به «آنو» (ANO) در انتخابات پارلمانی جمهوری چک توانسته از دیگر احزاب سیاسی پیشی بگیرد. بر اساس نتایج بدست آمده از شمارش نزدیک به ۳۰ درصد صندوق‌های رای، جنبش پوپولیست «آنو» توانسته به بیش از ۳۱ درصد آرا دست یابد.

آندری بابیس رهبر جنبش «آنو» دومین فرد ثروتمند جمهوری چک به «ترامپ چک» معروف شده است. اهداف این جنبش در رقابت‌های انتخاباتی مبارزه با فساد، مخالفت با پذیرش مهاجران و منطقه یورو عنوان شده است.

بر اساس شمارش آراء تا این لحظه حزب دست راست افراط گرای «اس.پ.د» (SPD) در رده دوم قرار دارد.

جنبش پوپولیست موسوم به «آنو» (ANO) در انتخابات پارلمانی جمهوری چک توانسته از دیگر احزاب سیاسی پیشی بگیرد. بر اساس نتایج بدست آمده از شمارش نزدیک به ۳۰ درصد صندوق‌های رای، جنبش پوپولیست «آنو» توانسته به بیش از ۳۱ درصد آرا دست یابد.

آندری بابیس رهبر جنبش «آنو» دومین فرد ثروتمند جمهوری چک به «ترامپ چک» معروف شده است. اهداف این جنبش در رقابت‌های انتخاباتی مبارزه با فساد، مخالفت با پذیرش مهاجران و منطقه یورو عنوان شده است.

بر اساس شمارش آراء تا این لحظه حزب راست افراطی «اس.پ.د» (SPD) در رده دوم قرار دارد.

حزب راستگرای او.د.اس (ODS) با کسب بیش از ۱۰ درصد آراء سومین رتبه را به خود اختصاص داده و این درحالیست که حزب سوسیال دمکرات به رهبری بوهوسلاف سوبوتکا، نخست وزیر جمهوری چک با سقوط چند پله ای و کسب تنها ۷ درصد آراء در جایگاهی بهتر از ششم قرار ندارد.

بر اساس نتایج ابتدایی تنها چهار حزب دیگر این کشور از آستانه رای ۵ درصدی برای بدست آوردن کرسی در پارلمان عبور کرده اند که از این میان حزب پیرات یا دزدان دریایی ۹/۸۵ درصد، حزب کمونیست، بازمانده از رژیم سابق توتالیتر این کشور ۸/۵۱ درصد، حزب دمکرات مسیحی ۵/۹۱ درصد و جنبش یا اجتماع شهرداران مستقل و شخصیت های منطقه ای موسوم به اِستان ۵/۰۴ صدم درصد آرا را به خود اختصاص داده اند.

در صورت ادامه پشتازی و برتری «آنو» (ANO) و «اس.پ.د» (SPD)، این دو حزب در مجموع از دویست کرسی مجلس سفلی جمهوری چک، ۱۰۸ کرسی را در اختیار خواهند گرفت.