euronews_icons_loading
آتش سوزی در شمال ایتالیا؛ صدها هکتار زمین طعمه حریق شد

آتش سوزی روز دوشنبه در شمال ایتالیا در ناحیه وال دی سوزا باعث جا به جایی مردم محل شد. به دنبال گسترش آتش چهل نفر به ناچار خانه های خود را ترک کردند.

در شهرک بوسولنو شعله های آتش به منازل مسکونی نزدیک شده اند و ماموران اطفای حریق برای مهار آتش تلاش می کنند.

خشکی چند ماهه زمین و وزش باد باعث شد آتش سوزی آغاز شده در روز یکشنبه سریعتر گسترده شود.

به گفته ماموران آتش نشانی صدها هکتار زمین تاکنون طعمه حریق شده است.

مطالب بیشتر از بدون شرح