euronews_icons_loading
مکزیکی ها به پیشواز روز مردگان رفتند

مکزیکی ها روز یکشنبه با پوشیدن جامه مبدل و تغییر قیافه، به شکل اسکلت درآمدند و به استقبال روز مردگان رفتند.

آنها خود را به صورت “لاکاترینا“، اسکلت زنی خوشپوش با کلاه بزرگ در آوردند که شخصیت محبوبی در فرهنگ مکزیکی ها است. این شخصیت، ساخته و پرداخته خوزه گوادالوپ پوسادا، کاریکاتوریست و هنرمند مکزیکی (۱۸۵۲ – ۱۹۱۳) است که بسیاری از هنرمندان آمریکای لاتین از طنزپردازی های سیاسی او الهام گرفته اند.

این کارناوال چند روز پیش از روز تاریخی و قدیمی مردگان برگزار شد. روزی که در آن خانواده ها با تبدیل جامه ها به دیدار مردگانشان می روند. این جشن در میان اقوام محلی آمریکای جنوبی جایگاه ویژه ای دارد.

مطالب بیشتر از بدون شرح