euronews_icons_loading
برخورد خودروی پلیس با گوزن در مینه سوتا

یک خودروی پلیس در ایالت مینه سوتا در آمریکا در روز ۲۱ اکتبر (۲۹ مهر) با یک گوزن برخورد کرد. به دنبال این حادثه دفتر پلیس بخش ایسانتی این ایالت از رانندگان خواست در صورت مشاهده گوزن ها در جاده از انحراف از مسیر خود اجتناب کنند.

خودروی مامور پلیس ایسانتی در ویدئوی منتشر شده از حادثه روز ۲۱ اکتبر از مسیر خود منحرف نمی شود و مستقیم با یک گوزن برخورد می کند.

پلیس در ایالت مینه سوتا تاکید کرده است که در صورت انحراف خودرو از مسیر عادی خود احتمال جراحت راننده بالا بود. راننده خودرو با ادامه مسیرش و به کمک خروج کیسه هوا توانست جراحت و خسارت ناشی از برخورد خودرو با گوزن را به حداقل برساند.

مطالب بیشتر از بدون شرح