euronews_icons_loading
هواپیمای هرکولس اردن در اعماق خلیج عقبه

مقامات منطقه آزاد اقتصادی عقبه در اردن، روز پنجشنبه شانزدهم نوامبر هواپیمای ترابری C-130 هرکولس، از ناوگان سلطنتی اردن را به اعماق آبهای خلیج عقبه فرستادند.

این هواپیمای ناوگان سلطنتی نزدیک به یک ماه پیش از آشیانه نیروی هوایی به بندرگاه عقبه منتقل شد.

شاهزاده حمزه بن حسین به همراه صدها اردنی در ساحل خلیج عقبه برای تماشای غرق کردن هواپیمای جنگی «هرکولس» حاضر شد.

این هواپیمای غرق شده به جاذبه توریستی این خلیج برای گردشگران و غواصان تبدیل خواهد شد. عضو کمیساریای منطقه ویژه اقتصادی عقبه می گوید: «اسکلت فلزی این هواپیما به پناهگاه موجودات دریایی تبدیل خواهد شد.»

مطالب بیشتر از بدون شرح