محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

پیروزی انسان بر یک شیء افسانه ای

euronews_icons_loading
پیروزی انسان بر یک شیء افسانه ای
نگارش از Euronews

در مجموعه «افسانه های فضا» به نوامبر سال ۲۰۱۴ باز می گردیم، زمانی که فضاپیمای اروپایی «روزتا» موفق شد کاوشگر خود «فیله» را بر روی ستاره دنباله دار چوری قرار دهد.

مت تیلور، یک از اعضای تیم علمی پروژه روزتا در آژانس فضایی اروپا می گوید: «ما در نوامبر ۲۰۱۴ پس از یک دوره آماده سازی بسیار کوتاه بایست فیله را بر روی چوری قرار می دادیم. کار سختی بود زیرا ابتدای آن سال هیچ ایده ای در باره این ستاره دنباله دار نداشتیم و پایان سال باید رباطی صد کیلویی را بر روی آن فرود می آوردیم. هر لحضه فکر می کردم همه چیز فرو خواهد ریخت، استرس بسیار بالایی بر روزتا حکفرما بود.»

ژرارد شووم، یکی دیگر از دانشمندان عضو این پروژه در باره لحظه نشستن فیله بر روی چوری می گوید: «لحظه ای توام با شعف و شادمانی بود. چند دقیقه بعد شنیدم که دارد دوباره بلند می شود اما بالاخره بر روی سطح قرار گرفت. این برای من با خوشحالی مضاعف همراه بود.»

روژه موریس بونه، از مدیران سابق آژانس فضایی اروپا نیز احساسش را اینگونه بیان می کند: «لحظه فوق العاده ای بود. همه یکدیگر را بغل می کردند. هیچ خبری از ارتقاء رتبه یا سلسله مراتب سیاسی نبود. آنچه روی داد پیروزی انسان بر یک شیء افسانه ای بود.»

مت تیلور در ادامه می گوید: «این کار در نهایت ثمره یک تلاش بین المللی بود. از دید من میراث روزتا این است که به ما امکان داد تا بتوانیم محصول یک کار جمعی را تماشا کنیم.»

برای مروردیگر قسمت های «افسانه های فضا» و مطلع شدن از خبرهای گوگانون جهان پیرامون به وبسایت ما مراجعه کنید.