euronews_icons_loading
تعویض پستهای نگهبانی باکینگهام با حضور ملوانان نیروی دریایی سلطنتی

ملوانان نیروی دریایی سلطنتی بریتانیا روز یکشنبه و برای اولین بار پس از ۳۵۷ سال در مراسم سنتی تعویض پست نگهبانان کاخ باکینگهام شرکت کردند.

این مراسم با حضور هزاران تماشاگر از جمله شمار قابل توجهی گردشگر انجام شد.

در این مراسم ۸۶ ملوان از ۴۵ کشتی مختلف حضور داشتند.

مراسم تعویض پستهای نگهبانی کاخ باکینگهام از مراسم پرطرفدار در میان گردشگران لندن محسوب می‌شود و قدمت آن به سال ۱۶۶۰ میلادی برمی‌گردد.

مطالب بیشتر از بدون شرح