خبر فوری
euronews_icons_loading
ویدئوی بازیگوشی پانداها در آستانه سال نو چینی

توله‌ پانداها در استان جنوبی سیچوآن چین در آستانه سال نوی چینی به معرض دید دوستداران این حیوان بامزه گذاشته شدند. 

این پانداها از ۴۳ پاندایی هستتند که سال ۲۰۱۷ در مرکزی واقع در شهر یاآن متولد شدند.

این توله پانداهای بازیگوش در این نمایش با توپ ها و اسباب بازیهای مزین به نقوش چینی بازی می کنند.

نام یکی از آنها «رو رو» است که در زبان چینی به معنای کوچولوی با مزه یا خوش‌یمن است.

بیش از ۳۰ درصد پانداهایی که در معرض انقراض هستند، در استان سیچوآن چین نگهداری می شوند. 

مطالب بیشتر از بدون شرح