euronews_icons_loading
 شنا در هوای منفی هشت درجه در آلمان

تعدادی از شناگران آلمانی، روز دوشنبه و در دمای منفی ۸ درجه سانتیگراد شهر مونیخ، شنای در استخر رو باز با آب ۲۸ درجه سانتیگراد را تجربه کردند. تجربه ای که به اعتقاد آنها بسیار جذاب و دوست داشتنی بود.

همزمان برخی دیگر از شهروندان، این روز را با بازی سنتی باوریا که شبیه کرلینگ است، در کانال یخ زده نایمفبرگ سپری کردند.

مطالب بیشتر از بدون شرح