خبر فوری
euronews_icons_loading
فعال فمن در رای دادن برلوسکونی اختلال ایجاد کرد

انتخابات پارلمانی حساس ایتالیا روز یکشنبه برگزار شد و طی آن سیلویو برلوسکونی، نخست وزیر پیشین ایتالیا که حزب تحت حمایت او از بخت های اصلی پیروزی محسوب می شود طبق برنامه قلبی در انتخابات شرکت کرد.

این سیاستمدار پرحاشیه ایتالیا ظهر یکشنبه با حضور در یکی از شعب اخذ رای میلان رای خود را به صندوق انداخت. لحظاتی از ورود آقای برلوسکونی نگذشته بود که یکی از فعالان جنبش فمن سعی کرد با ایجاد اختلال مانع رای دادن او شود. این خانم جوان که بصورتی نیمه برهنه خود را روی میز رسانده بود فریاد می زد: «برلوسکونی تاریخ مصرف تو گذشته است... زمان تو سر آمده.»

این فعال فمن لحظاتی بعد به بیرون سالن هدایت شد و سیلویو برلوسکونی در حالیکه خنده بر لب داشت رای خود را به صندوق انداخت. آقای برلوسکونی با سابقه چهار دوره نخست وزیری در ایتالیا از نخست وزیری آنتونیو تایانی، رییس فعلی پارلمان اروپا و البته از دوستان نزدیکش دفاع کرده است.

مطالب بیشتر از بدون شرح