euronews_icons_loading
پشتیبانی شهردار نیویورک از دانش‌آموزان مخالف تفنگ

بیل دو بلازیو شهردار نیویورک با حضور در جمع دانش‌آموزان دبیرستانی معترض به حمل سلاح از آنان خواست به مبارزه خود در این راه ادامه دهند. وی افزود : «ما به رهبری شما نیاز داریم.»

روز چهارشنبه شماری از دانش‌آموزان دبیرستانی نیویورک برای ابراز همبستگی با قربانیان تیراندازی در دبیرستانی در فلوریدا، تظاهرات کردند.

مطالب بیشتر از بدون شرح