خبر فوری
euronews_icons_loading
آلودگی پلاستیکی جدی‌ترین تهدید اکوسیستم اقیانوس

آلودگی پلاستیک یکی از جدی ترین تهدیدات برای اکوسیستم های اقیانوسی به شمار می رود. رهبران کشورهای مختلف، دانشمندان و جوامع علمی جهان به این نتیجه رسیده‌اند که برای نجات اکوسیستم دریایی باید اقدامات فوری در نظر گرفت. گزارشاتی از انباشت بقایای پلاستیکی در سواحل و بر روی سطح دريای خبر داده‌اند.

زندگی حیوانات دریایی بزرگ و کوچک به علت وجود مواد شیمیایی پلاستیکی در آب دریا‌ها و برخورد و گره خوردن با زباله‌های پلاستیکی در خطر است.

از اهداف توسعه پایدار سازمان ملل متحد، جلوگیری و کاهش میزان آلودگی دریایی است.

مطالب بیشتر از بدون شرح