euronews_icons_loading
تظاهرات در امان پایتخت اردن

شهر امان، پایتخت اردن، ۲ ژوئن شاهد تظاهرات اعتراضی هزاران تن علیه سیاست‌های اقتصادی دولت این کشور بود.

پلیس و معترضان در مقاطعی با یکدیگر درگیر شده و نیروهای نظامی تلاش کردند با پرتاب گاز اشک‌آور تظاهرکنندگان را متفرق کنند.

دولت اردن به تازگی مالیات‌ها را افزایش داده است و یارانه‌ نان را نیز قطع کرده است.

تظاهرکنندگان به سیاست‌های ریاضت اقتصادی معترضند و شماری از آن‌ها خواستار استعفای نخست‌وزیر هستند.

مطالب بیشتر از بدون شرح