euronews_icons_loading
رود گدازه در هاوایی

رودی از گدازه‌ روان در نزدیکی خلیج کاپوهو در هاوایی در تاریکی شب با پرتویی نارنجی رنگ می‌درخشد. مقامات شهری هاوایی اعلام کردند مواد مذابی که از آتشفشان کیلائو در هاوایی بیرون می‌جوشد خانه‌ها را در مسیر خود ویران کرده و در خلیج کوچکی در حاشیه بزرگترین جزیره هاوایی راهی دریا می‌شوند.

با سوختن ۸۰ خانه دیگر در مسیر این گدازه‌ها شمار خانه‌هایی که در دو ماه گذشته با فعالیت این آتشفشان نابود شده‌اند به ۲۰۰ می‌رسد. ساکنان این خانه‌ها به تازگی آنها را تخلیه کرده بودند.

مطالب بیشتر از بدون شرح