euronews_icons_loading
کندوداران فرانسوی زنبورها را «تشییع» کردند

کندوداران فرانسوی روز پنجشنبه در اعتراض به استفاده بی رویه از سم‌ کشاورزی در این کشور به صورت نمادین «مراسم تشییع زنبورها» را برگزار کردند.

به گفته کندوداران استفاده از سموم کشاورزی باعث افزایش ۳۰ درصدی مرگ و میر زنبورها در یک سال اخیر شده است.

مطالب بیشتر از بدون شرح