euronews_icons_loading
تولد پانداهای دوقلو در چین

یک پاندای ماده روز جمعه در باغ وحشی در چین دوقلو به دنیا آورد.

یکی از دو پاندای متولد شده ۱۶۱ گرم و دیگری تنها ۱۳۶ گرم وزن دارد. بنا به اعلام مقامات باغ وحش شنگدو در جنوب غربی چین حال پاندای ماده و نوزادانش مساعد است.

هر دو پاندای متولد شده نر هستند. مادر این دو پاندا در سال ۲۰۱۱ میلادی متولد شده است.

مطالب بیشتر از بدون شرح