خبر فوری

2018-06-24

پنج نکته مهم درباره روند اعلام نتایج انتخابات ترکیه
آلمان و فرانسه خواستار دستیابی به توافق های چند جانبه در مورد پناهجویان شدند