خبر فوری

2018-07-08

اردوغان با اختیارات جدید سوگند یاد می‌کند؛ نظام جدید حکومتی با رئیس قدیمی
یک دادگاه تجدید نظر در برزیل به آزادی داسیلوا، رییس جمهور پیشین این کشور رای داد
آنچه ترامپ در دیدار با ملکه بریتانیا نباید انجام دهد
راهپیمایی در بروکسل در آستانه نشست ناتو؛ «ترامپ جای تو اینجا نیست»