خبر فوری
euronews_icons_loading
دو نفر در جریان تصادف تانکر با تریلی حامل خودرو در ایتالیا کشته شدند

برخورد یک تانکر با تریلر حامل خودرو در بزرگراهی نزدیک به فرودگاه شهر بولونیا در ایتالیا دست کم دو کشته و بیش از شصت مجروح برجای گذاشت.

حادثه بر اثر برخورد یک تریلر خودروبر و تانکری حامل مواد شیمیایی قابل اشتعال بر روی پلی در بزرگراه مشرف به فرودگاه شهر بولونیا روی داده است.

به گزارش رسانه های ایتالیا بخشی از پل بزرگراه به کلی فرو ریخته و دامنه آتش ناشی از انفجار به پارکینگ زیر پل نیز گسترش پیدا کرده که این مسئله خود سبب آتش گرفتن خودروهای بیشتر و شدت یافتن انفجار شده است.

مطالب بیشتر از بدون شرح