خبر فوری

2018-08-12

نمایندگان طالبان با مقام‌های ارشد ازبکستان برای مذاکرات صلح گفتگو کردند
تظاهرات ضد نژاد‌پرستانه در آمریکا؛ یک‌سال پس از درگیری‌های شارلوتزویل