خبر فوری

2018-08-23

پروازهای خطوط هوایی بریتانیا، هلند و فرانسه به ایران به حال تعلیق در می‌آیند
ترامپ: اگر برکنار شوم  بازارها فرو می ریزند