euronews_icons_loading
شاهزاده هری در تئاتر ویکتوریا لندن

شاهزاده هری و مگان مارکل روز ۲۹ اوت در تئاتر ویکتوریا لندن حاضر شدند و به تماشای قطعه نمایش موزیکال «همیلتون» نشستند. این نمایش بر اساس زندگی واقعی الکساندر همیلتون یکی از پدران بنیانگذار آمریکا روی صحنه برده شده بود.

گروه ترتیب‌دهنده آن یک سازمان خیریه است که بر آگاهی‌بخشی درباره بیماری ایدز در آفریقای جنوبی فعالیت می‌کنند و شاهزاده هری نیز از بنیان‌گذاران آن به حساب می‌آید.

شاهزاده هری در پایان این اجرا روی سن حاضر شد و بخشی از نمایشنامه را با صدای خود خواند.

مطالب بیشتر از بدون شرح