محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

دادگاه حقوق بشر اروپا: ممنوعیت ورود زن محجبه به دادگاه نقض حقوق بشر است

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
دادگاه حقوق بشر اروپا: ممنوعیت ورود زن محجبه به دادگاه نقض حقوق بشر است

قضات دادگاه حقوق بشر اروپا روز سه شنبه ۱۸ سپتامبر (۲۷ شهریور) اعلام کردند ممنوعیت ورود زن محجبه به دادگاهی در بلژیک نقض حقوق بشر است.

هاجر لاشیری به علت حجاب از ورود به دادگاهی که در آن مردی مظنون به قتل بردارش در حال محاکمه بود، منع شده بود.

دادگاه حقوق بشر اروپا مستقر در بلژیک اعلام کرد مقامات این دادگاه نباید جلوی ورود زن محجبه به دادگاه را می گرفتند و برای جبران خسارت آنان را محکوم به پرداخت هزار یورو به خانم لاشیری کرد.

از نظر قضات این دادگاه ممانعت از حضور یک شهروند عادی مسلمان برای ورود به دادگاه، مصداق «اعمال محدودیت» بر حق او در زمینه ابراز شخصی دین محسوب می شود.

دادگاه حقوق بشر اروپا تصریح کرد ایجاد مانع برای ورود این شهروند در راستای «حفظ نظم عمومی» صورت گرفته است در صورتی که ورود خانم لاشیری به دادگاه مصداق «تهدید برهم زدن نظم عمومی» نیست.

در نتیجه قضات دادگاه حقوق بشر اعمال محدودیت بر خانم لاشیری را زیر سوال بردند و آن را نقض حق این زن برای ابراز هویت دینی در یک جامعه دموکراتیک دانستند.