خبر فوری
euronews_icons_loading
سگ‌های پلیس شیلی از رحم مادر برای خدمت به قانون تربیت می‌شوند

سگ‌های پلیس شیلی از پیش از تولد برای خدمت به قانون توسط تربیت‌کنندگان سگ آموزش می‌بینند.

یکی از دامپزشکان نیروی پلیس شیلی به خبرگزاری فرانسه می‌گوید آغاز آماده سازی سگ‌های پلیس از زمانی‌ است که در رحم مادر هستند. سگ‌های ماده ماساژ داده می‌شوند تا جنین آرامش داشته باشد تا پس از تولد توان مقاومت در برابر دنیای بی‌رحم را داشته باشند.

پس از تولد دامپزشکان می‌توانند تشخیص دهند کدام یک از توله‌ها می‌توانند آموزش بینند و به پلیس ملحق شوند.

مطالب بیشتر از بدون شرح