euronews_icons_loading
رکورد طناب‌زنی جهان جا‌به‌جا شد

هیجیکی ایکویاما، ورزشکار ژاپنی رکورد طناب‌زنی جهان را شکست. 

طناب‌زن حرفه‌ای ژاپنی روز پنجشنبه و همزمان با روز جهانی رکوردهای گینس در یک مدرسه ابتدایی در تاچیکاوا هنرنمایی کرد. 

وی توانست در ۳۰ ثانیه، بیست و چهار طناب بزند. رکورد قبلی همین رشته،‌ ۲۲ طناب در نیم دقیقه بود. 

آقای هیجیکی می‌گوید بچه‌های مدرسه در کسی این رکورد به وی بسیار کم کرده اند.

مطالب بیشتر از بدون شرح