خبر فوری
euronews_icons_loading
در دفتر نخست‌وزیر را روی گربه باز کردند

خانه شماره ده در خیابان داونینگ لندن، محل کار و زندگی نخست وزیر بریتانیا است.

در دفتر نخست وزیر بریتانیا گربه‌ای زندگی می‌کند که به او نام لری داده شده است. او حتی در توئیتر دارای یک صفحه است.

خبرنگاران روز گذشته لری را پشت در خانه خیابان داونینگ دیدند که بعد از مدتی انتظار در بر روی او گشوده شد.

مطالب بیشتر از بدون شرح