2018-12-27

هشدار طالبان به آمریکا: سرنوشت شوروی در افغانستان در انتظارتان است