خبر فوری

2018-12-29

تردیدهای یونکر در مورد آمادگی رومانی برای ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا
عکس از ایسنا