euronews_icons_loading
آغاز سال نو میلادی در قدیمی‌ترین مدرسۀ گل‌آرایی ژاپن

قدمت برگزاری مراسم ویژۀ آغاز سال نو میلادی در مدرسۀ مشهور ایکنوبو (Ikenobo) که بزرگترین و قدیمی‌ترین مدرسۀ پرورش گل و گل‌آرایی در ژاپن است، به قرن شانزده برمی‌گردد و هرساله ۱۵۰۰ دانش آموز از سراسر ژاپن در این مراسم شرکت می‌کنند.

از این تعداد ۳۶ نفر از دختران دانش آموزان، لباس سنتی کشور یعنی کیمونو را می‌پوشند و به معبد روکاکودو (Rokkakudo) می‌روند؛مکانی که به خاستگاه گل‌آرایی ژاپنی مشهور است.

مطالب بیشتر از بدون شرح