خبر فوری
euronews_icons_loading
حیوانات خیابانی ترکیه زمستان را در سرپناههای گرم سپری می‌کنند

اونال حکیم، یک کارآفرین ترک است که محلی را برای حمایت و تغذیۀ حیوانات سرگردان، در حیات کارخانه‌اش در منطقۀ پندیک ترکیه دایر کرده است. او همیشه رویای راه اندازی چنین مرکزی را داشت و اکنون روزانه ۲۵۰۰ سگ را در این باغ در سرمای زمستان تغذیه می‌کند. در این محل، سگهای خیابانی زخمی نیز مداوا می‌شوند.

حسن ییلماز نیز یکی دیگر از شهروندان ترکیه است که حقوق بازنشستگی خود را صرف کمک و تغذیۀ حیوانات خیابانی کرده است؛ حیواناتی که در سرمای زمستان ناتوان از پیدا کردن غذا هستند.

حدود ۲۰۰ گربه نیز زمستان خود را در پناهگاهی به نام «ویلای گربه‌ها» در منطقه عثمانگزی در حومه شهر بورسای ترکیه می‌گذرانند. این پناهگاه توسط مقامات ساخته شده است. در این منطقه دو سرپناه بطور ویژه برای گربه‌ها طراحی شده تا زمستان را در آرامش سپری کنند.

بیشتر بخوانید: استانبول، شهر مهربان با حیوانات خیابانی

مطالب بیشتر از بدون شرح