خبر فوری
euronews_icons_loading
اندونزی؛ تصاویر هوایی جدید از آتشفشان آناک کراکاتوآ

آتشفشان آناک کراکاتوآ در اندونزی که فوران ماه گذشته آن منجر به وقوع سونامی شد بیش از دو سوم از ارتفاع خود را از دست داده است.

آناک کراکاتوآ تا پیش از فوران اخیر ۳۳۸ متر ارتفاع داشت. ارتفاع این آتشفشان اکنون به تنها ۱۱۰ متر می رسد.

سونامی اخیر در اندونزی جان بیش از ۴۰۰ نفر را گرفت. این در حالی است که حدود ۷۲۰۰ نفر نیز مصدوم شدند.

مطالب بیشتر از بدون شرح