euronews_icons_loading
کنشگران اجتماعی در هفته مد لندن

ویوین وستوود، طراح جنجالی مد در بریتانیا که خودش از کنشگران محیط زیست است، روز دوشنبه ۲۹ بهمن در هفته مد لندن با گروهی از دیگر کنشگران اجتماعی روی صحنه رفت.

مدل‌های این طراح که از میان مدل‌های لباس، بازیگران و کنشگران انتخاب شده بودند، هر کدام در هنگام نمایش پیامی شفاهی را اعلام کردند. موضوع این پیام‌ها از حقوق زنان تا مبارزه با آزارهای جنسی، گرمایش زمین و حتی برکسیت بود.

مطالب بیشتر از بدون شرح