خبر فوری
euronews_icons_loading
جدا شدن قطعه‌ای از یک یخچال طبیعی موجی هراسناک ایجاد کرد

جدا شدن قطعه‌ای بزرگ از یک یخچال طبیعی، موجی هراسناک در آب به وجود آورد.

جدا شدن تکه‌های بزرگ یخ از لبه یخچال‌ها در ایسلند یک فرایند طبیعی معمولی و رایج است. اما یک راهنمای گردشگری که این ویدئو را گرفته، می‌گوید این تکه بسیار بزرگ‌تر از حد معمول بوده و بسیار نزدیک به ساحل افتاده، به حدی که موج حاصل از آن گردشگران را ترساند.

در این حادثه که روز یکشنبه ۱۱ فروردین در جنوب شرقی ایسلند روی داد، به کسی آسیبی نرسید.

مطالب بیشتر از بدون شرح