خبر فوری
euronews_icons_loading
سورتمه سواری با سگ در نزدیکی قطب شمال

گروهی ۳۰ نفره از سورتمه سواران ۳۰۰ کیلومتر را در نزدیکی قطب شمال با سگ ها سورتمه سواری کردند.

حدود ۲۰۰ سگ، سورتمه سواران را در جریان این سفر همراهی کردند.

سورتمه سواری این گروه که مسیر مرز بین نروژ و سوئد را طی می کردند روز هشتم آوریل (۱۹ فروردین) آغاز شده بود و روز شنبه پایان یافت.

مطالب بیشتر از بدون شرح