euronews_icons_loading
ویدئو؛ تظاهرات روز جهانی کارگر در فیلیپین

هزاران نفر از شهروندان فیلیپین روز چهارشنبه با تجمع در نزدیکی کاخ ریاست جمهوری در مانیل، پایتخت، روز جهانی کارگر را گرامی داشتند. کارگران فیلیپینی خواستار رسیدگی دولت رودریگو دوترته، رئیس جمهوری این کشور به مشکلات خود شدند. از جمله درخواست های کارگران در فیلیپین می توان به افزایش حداقل دستمزد و پایان قراردادهای موقت کار اشاره کرد.

مطالب بیشتر از بدون شرح