euronews_icons_loading
ویدئو؛ شهر بریکسن ایتالیا غرق نور شد

شهر بریکسن واقع در شمال ایتالیا غرق نور شد. بیست و چهار هنرمند از گوشه و کنار جهان در این شهر گرد هم آمدند و در جشنواره‌ای با ترکیب نور، چیدمان و آب، بریکسن را به یک گالری بزرگ هنری تبدیل کردند. بادبادک‌‌هایی به شکل ماهی در میان گل‌ها و دانه‌های برف که با نوپردازی خلق شده بودند، در آسمان به پرواز درآمدند.

شهر بریکسن در مرز با اتریش قرار دارد و در محل برخورد دو رودخانه که از یخچال‌های طبیعی سرچشمه می‌شوند، ساخته شده است. در همین راستا و با در نظر گرفتن تغییرات اقلیمی، یکی از موضوعاتی که در این جشنواره مورد توجه قرار گرفت، این دو رودخانه و یخچال طبیعی بودند.

استفانو کاگلو به درباره این موضوع به خبرگزاری رویترز گفت: «این یخچال طبیعی ممکن است در صد سال آینده، دیگر وجود نداشته باشد. به همین علت بود که اسم اثرم را یخ در حال آب شدن گذاشتم.»

مطالب بیشتر از بدون شرح