خبر فوری

2019-05-13

جادوگرهای رومانیایی می‌خواهند نمایندگان درست‌کار به پارلمان اروپا راه یابند
نتایج یک نظرسنجی: ۴۳ درصد اروپایی‌ها نگران قدرت گرفتن احزاب عوام‌گرا هستند
مسجد کلن آلمان