euronews_icons_loading
اعتراض هواداران حفاظت از محیط زیست به تغییرات اقلیمی در سیدنی

سه فعال هوادار حفاظت از محیط زیست روز سه شنبه در اعتراض به تغییرات اقلیمی خود را با طناب از یکی از پل های شهر سیدنی آویزان کردند.

پلیس استرالیا با انتشار بیانیه ای اعلام کرد که ۱۰ نفر را در ارتباط با این تظاهرات بازداشت کرده است.

تظاهرکنندگان خود را از پل بندرگاه (هاربور) شهر سیدنی آویزان کرده بودند. آنها از اسکات موریسون، نخست وزیر استرالیا خواستند برای مقابله با تغییرات اقلیمی اقدامی «اضطراری» انجام دهد.

مطالب بیشتر از بدون شرح