euronews_icons_loading
ضیافت لباس های اشرافی در کاخ ورسای برای علاقمندان زندگی سلطنتی

کاخ ورسای دوشنبه شب فرصتی برای ۶۳۰ میهمان ویژه فراهم کرد تا رویاهای سلطنتی خود را در جریان ضیافتی خاص محقق کنند.

دعوت شدگان با لباس های ویژه ای در این ضیافت شرکت داشتند که نوع پوشش زمان حکمرانی پادشاهان و ملکه ها در فرانسه طی سده های گذشته را تداعی می کرد.

یک آرایشگر ۳۷ ساله اهل هوستون آمریکا که از دیر باز شیفته سبک زندگی و تاریخ فرانسه بوده است از جمله میهمانان این ضیافت بود.

«ماری آنتوانت و مد»، تم اصلی ضیافت سلطنتی امسال در کاخ ورسای است. به گفته مدیر کاخ ورسای در ضیافت امسال برای نخستین بار شمار میهمانان خارجی از فرانسوی های علاقمند به تجربه دوران سلطنت بیشتر بوده است.

کاخ و باغ های ورسای که طی سال های ۱۶۸۲ تا ۱۷۸۹ اقامتگاه سلطنتی پادشاهان فرانسه بوده است یکی از مهمترین جاذبه های گردشگری این کشور به حساب می آید. بر اساس آخرین آمار هر سال بیش از هشتن میلیون نفر از این مجموعه دیدن می کنند.

مطالب بیشتر از بدون شرح