euronews_icons_loading
رقابت خوردو و هواپیما در جشنواره هوایی آنیانگ چین

خلبان‌های کشورهای مختلف با حضور در یازدهمین جشنواره هوایی در شهر آنیانگ استان هنان چین نمایش‌هایی هوایی مختلفی را اجرا کردند. این جشنواره از روز دوشنبه ۳ ژوئن (۱۳ خرداد) آغاز شده است.

در یکی از برنامه‌های این جشنواره، موتورسیکلتی با سرعت بالا با هواپیمایی که بسیار نزدیک زمین پرواز می‌کرد، وارد رقابت شد. وقتی که هواپیما پایین‌تر آمد، موتورسیکلت از طریق سکویی به هوا پرید و از کنار هواپیما گذشت.

این جشنواره سه روزه است و تا روز چهارشنبه این هفته ادامه خواهد یافت.

مطالب بیشتر از بدون شرح