euronews_icons_loading
راهپیمایی کنشگران حقوق حیوانات در فرانسه

گروهی از کنشگران حقوق حیوانات در پاریس، پایتخت فرانسه راهپیمایی کردند.

این افراد به نشانه اعتراض به آزار حیوانات رنگ بر روی مجسمه معروف میدان رپوبلیک (جمهوری) در مرکز پاریس رنگ قرمز پاشیدند و خواستار برچیده شدن کشتارگاه‌ها و توقف مصرف گوشت شدند.

پلیس چند تن از معترضان را بازداشت کرد.

مطالب بیشتر از بدون شرح