euronews_icons_loading
مختل شدن زندگی روزمره در پی جاری شدن سیل در شرق اندونزی

 ریزش شدید باران و بالا آمدن آب رودخانه‌ها باعث جاری شدن در برخی شهرها و مناطق شرقی اندونزی شد. ساماریندا، مرکز استان کالیمانتان شرقی از جمله این مناطق است که جاری شدن سیلاب در معابر شهری از روز یکشنبه تاکنون ساکنان آنرا مجبور به خروج از منازل و یافتن پناه برای فرار از خطرهای ناشی از سیل کرده است. مقامات شهری در ساماریندا با اعلام وضعیت اضطراری طرحی هفت روزه را برای کمک رسانی به نزدیک به یازده هزار شهروند حادثه دیده در سیل آغاز کرده اند.

مطالب بیشتر از بدون شرح